Over de lessen

Dit is hoe wij te werk gaan.

In een Muziek op Schootles die 30 à 40 minuten duurt, zing je nieuwe èn bekende liedjes, vind je schootspelletjes, luistermomenten, wordt er op allerlei manieren op muziek bewogen en maken de kinderen muziek op bij hun leeftijd passende instrumentjes. Kleurrijke materialen ondersteunen de liedjes, prikkelen de fantasie en versterken de bewegingen. Een grote rol speelt het betreffende seizoen in de keuze voor liedjes en spelletjes.

Bij dreumesen zijn kiekeboespelletjes en schootliedjes heel geliefd, worden er allerlei schudinstrumentjes gebruikt, zoals de eitjes. Ook zijn ze dol op blokken en doekjes. Bij peuters zijn de trommels favoriet, ritmestokjes en klankstaven worden ook veel gebruikt. Op deze leeftijd wordt een begin gemaakt met muzikale begrippen als wel- of geen muziek, langzaam en snel, sterk en zacht. Door met het lichaam mee te doen wordt het nog meer ervaren.

Elke les kun je alle gezongen liedjes mee naar huis nemen op A6-formaat. Bij elkaar in een fotomapje vormen ze een mooi muziekboekje. Door de plaatjes herkent ook het kind het liedje. Zo kun je thuis doorzingen en de activiteiten herhalen, waardoor de ontwikkeling doorgaat en versterkt wordt.

Muziek op Schoot - Footer
Divi WordPress Theme